UAB EDRIJA įdiegta ir sertifikuota integruota vadybos sistema pagal tarptautinius ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ir OHSAS 18001:2007 standartus.

TV diagnostika

Televizinė vamzdynų diagnostika – tai vamzdyno apžiūra iš vidaus ir jo būklės įvertinimas naudojant pačią pažangiausią robotizuotą įrangą. Vamzdžių defektai įvertinami naudojant lazerinį spindulį. Patikros ataskaita, kartu su skaitmeninėmis spalvotomis nuotraukomis, vamzdyno linijos grafine schema, procentiniais ir vertikalaus profilio grafikais, vaizdo medžiaga, pateikiama kompaktinėje DVD plokštelėje. Taip pat pridedamas ir spausdintas ataskaitos protokolas.

Darbai atliekami pagal statybos techninį reglamentą STR 2.07.01:2003, "Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai", patvirtintą LR Aplinkos ministerijos 2003 m. liepos 21 d., įsakymu Nr.390 ("Valstybės žinios" Nr.83, 2003 08 29).

Pagrindinės TVD darbų sąlygos:
1. Būtinas privažiavimas prie šulinių.
2. Tikrinamasis vamzdynas turi būti išplautas ir be alkūnių didesnių kaip 35° posūkio kampu.
3. Veikiančiose trasose, esant reikalui, užkimšti vamzdį.
4. Prieš darbų pradžią pateikti UAB "Edrija" raštišką prašymą atlikti darbus, kuriame būtų nurodyta darbų atlikimo vieta ir laikas, objekto techninės charakteristikos: vamzdynų eskizas, projekto ar išpildomosios nuotraukos numeris, vamzdynų skersmenys, ilgiai, šulinių numeriai.
5. Sudaryti sąlygas UAB "Edrija" TV diagnostikos technikai patekti į Užsakovo objektų teritoriją ir paskirti atsakingus asmenis, kurie dalyvautų darbo metu, reikalui esant suteiktų reikiamą pagalbą darbe.