UAB EDRIJA įdiegta ir sertifikuota integruota vadybos sistema pagal tarptautinius ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ir OHSAS 18001:2007 standartus.

Kokybė

 

UAB „Edrija“ įdiegta ir sertifikuota integruota vadybos sistema pagal tarptautinius ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ir OHSAS 18001:2007 standartus.

UAB „Edrija“ integruotos vadybos sistemos nuostatos:

 • Kokybiškos paslaugos
 • Aplinkos apsauga
 • Saugus darbas

UAB „Edrija“ siekdama būti konkurencinga, specializuota statybos bendrovė įsipareigoja:

 • Įdiegti, prižiūrėti ir nuolat tobulinti kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemas pagal ISO 9001, ISO 14001 ir OHSAS 18001 standartų reikalavimus.
 • Kvalifikuotai ir kokybiškai tenkinti klientų poreikius.
 • Gerinti Integruotos vadybos sistemos rezultatyvumą ir efektyvumą.
 • Investuoti į šiuolaikines technologijas ir techniką.
 • Vykdyti darbuotojų mokymus ir kvalifikacijos kėlimą.
 • Gerinti aplinkos apsaugos būklę.
 • Sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas.
 • Vykdyti prevenciją darbuotojų sužeidimams ir susirgimams.
 • Vadovautis galiojančiais teisiniais ir kitais reikalavimais, susijusiais su vykdoma veikla.